ЗА НАС

Дейността на „Джули Пласт” стартира през 1986г. като малко семейно начинание. През годинте фирмата се развива и преминава през няколко юридически преобразувания , като запазва основната си дейност , а именно изработка на всякакви видове детайли от пластмаса. С годините нарастват опитът и материалната база и се модернизира машинният парк. Днес „Джули Пласт” ООД е модерно оборудвана с машини на водещите европейски марки и е готова всячески да откликне на нуждите на своите клиенти. Дейността се развива на територията на гр. Поморие, в собствени производствени помещения, разположени в промишлена зона с отлична инфраструктура. Произвежданата продукция е сертифицирана и отговаря на всички норми и изисквания.